Bærekraft og samfunnsansvar

Dette er Elinovas veledighets prosjekt. Vi ønsker og gi noe tilbake.

Idas Cup Of Tea Association (ICT)Som vi forkorter med akronymet ICT er en ideell forening bestående av åtte medlemmer i styret.

Vårt hovedmål er å hjelpe de barna som trenger det mest, ved å gi dem en plass i vår barnehage. Barnehagen ligger Mbaruk, Nakuru i Kenya.Der får barna sitt daglige tilsyn av pedagogisk personale, faste måltider, aktiviteter som styrker barna fysisk og psykisk, vaksine program, og oppfølging av sykepleier og lege.

Vi arbeider for å trygge barna sin oppvekst og framtid. (De ansatte i barnehagen, og mødrene til barna er også medmennesker vi støtter vår forening.) Vi er helt avhengig av bidragsytere for å opprettholde driften av barnehagen.Vårt motto er å hjelpe der barna der de bor og at hver krone kommer frem!