Enklere enn noen gang

Når du bestiller ett elektriker-oppdrag så er det viktig at jobben
utføres av fagfolk, som holder det de lover både når det kvalitet,
ferdigstillelse og budsjett. Siden det er elektrikeren som er den
fagansvarlige, ønsker jeg gjerne innspill på hvordan oppdraget skal
løses på en best mulig for meg som sluttkunde.